Horários

Segunda:                                           19:30 as 20:30


Terça:  9:00 as 10:00 /   10:30 ás 11:30 /  15:00 ás 16:00 /  18:00 ás 19:00 /  20:00 h

Quarta:                            18:30 ás19:30     /19:30 ás 20:30

Quinta: 9:00 ás 10 /  10:30 ás 11:30 /  18:00 ás 19:00 /  20:00 ás 21:00


 sabado: 10:00 ás 11:00